Skip to content

 

Wysokość stawek opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych i parafialnych Gminy Jedlicze

1. za miejsce z prawem budowy grobu murowanego (pojedynczego) na 20 lat - 200,00 zł

2. za miejsce z prawem budowy grobu murowanego (podwójny) na 20 lat - 400,00 zł

3. za wykup miejsca pod grób mały dziecięcy na 20 lat - 50,00 zł

4. za każde następne miejsce - 300,00 zł

5. za wykup miejsca pod grobowiec na 20 lat - 1000,00 zł

6. za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat - 200,00 zł

7. za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu raz na 20 lat - 80,00 zł

8. za wjazd na cmentarz dla firm obsługujących ceremonie pogrzebowe z wyłączeniem zarządcy - 100,00 zł


Wysokość stawek opłat za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego w Jedliczu

1. Za korzystanie z kaplicy cmentarnej - 100,00 zł

2. Za przechowywanie zwłok w chłodni  (1 doba) - 50,00 zł

3. Za korzystanie  z urzadzeń nagłaśniających - 30,00 zł


Opłaty są cenami netto (bez podatku VAT)