Skip to content

JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 10

38-460 Jedlicze

tel: 13 43 52 151